अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. श्री. कमलकिशोर कदम, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - नांदेड
ठिकाण : ४६, पहिला माळा, सन्मान प्रेस्टिज, जि. प. कार्यालयाच्या बाजूस, रेल्वे स्टेशन रोड, नांदेड ४३१६०१
फोन : 9923357517 / 9049299555

समन्वयक

श्री. कमलकिशोर कदम

अध्यक्ष

श्री. शिवाजी गावंडे

सचिव

श्रीमती कल्पनाताई डोंगळीकर

कोषाध्यक्ष

प्रा. श्रीमती गीता लाठकर

सदस्या

डॉ. मनोहर चव्हाण

सदस्य

श्री. बापू दासरी

सदस्य

इंजि. श्री. दिलीप वाळसकर

सदस्य

श्री. शिवाजी आंबुलगेकर

सदस्य

श्री. नरसिंग आठवले

सदस्य

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

डॉ अनिल देवसरकर

नांदेड, हिंगोली

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य

डॉ शुभांगी पाटील

नांदेड, हिंगोली

कार्य क्षेत्र : 

महिला

प्रो. संदिप देशमुख

नांदेड, हिंगोली

कार्य क्षेत्र : 

युवा

शंतनू कैलासे

नांदेड, हिंगोली

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

डॉ. श्रीराम गव्हाणे

नांदेड, हिंगोली

कार्य क्षेत्र : 

सांस्कृतिक

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा