अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

डॉ. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - बुलढाणा
ठिकाण : मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
फोन : 9921129669 / 9822471023 / 8007118484

कार्यसमिती

डॉ. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे

अध्यक्ष

श्री. नरेश राजाराम शेळके

सचिव

श्री. नरेंद्र माणिराम लांजेवार

सदस्य

श्री. अजीम नवाज राही

सदस्य

अ‍ॅड. गणेश दादाराव देशमुख

सदस्य

सौ. कोमलताई सुकेश झंबर

सदस्या

डॉ. निलिमा सद्गुण देशमुख

सदस्या

सौ. इंदुमती उत्तमराव लहाने

सदस्या

डॉ. विक्रांत खुशालराव मापारी

सदस्य

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा