मा. श्री. शरदचंद्रजी पवार

अध्यक्ष

मा. श्री. अरुण गुजराथी

उपाध्यक्ष

मा. सौ. सुप्रिया सुळे

कार्याध्यक्ष

मा. श्री. हेमंत टकले

सरचिटणीस

मा. श्रीमती अदिती नलावडे

कोषाध्यक्ष

मा. डॉ. प्रज्ञा पवार

मा. श्री. द. म. सुकथनकर

मा. श्री. फ. मुं. शिंदे

मा. फरीदा लांबे

मा. श्री. दिलीप वळसे-पाटील

मा. श्री. अजित निंबाळकर

मा. श्री. बालकुमार अगरवाल

मा. श्री. विवेक सावंत

डॉ. समीर हसन दलवाई

मा. सौ. प्रभा कुलकर्णी