अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

श्री. चंद्रकांत रमाकांत नवघरे, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - हिंगोली
ठिकाण : वसमत विधानसभा जि. हिंगोली, शास्त्रीनगर, बहिर्जी कॉलेज रोड, वसमत जि. हिंगोली - ४३१ ५१२
फोन : 8686275454 / 9822741554 / 8999716719

कार्यसमिती

श्री. चंद्रकांत रमाकांत नवघरे

अध्यक्ष

श्री. अंबादास भुजंगराव जाधव

सचिव

अ‍ॅड. राजा गंगाधर कदम

सदस्य

श्री. केशव विठ्ठलराव खटिंग

सदस्य

श्रीमती ज्योती शिवाजीराव कोथळकर

सदस्या

श्री. विशाल रावसाहेब पतंगे

सदस्य

श्री. मतिन जहिरुद्दिन इनामदार

सदस्य

संध्या अशोकराव रंगारी

सदस्या

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

तेजस्विनी अधिकारी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा