अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. प्रमोद कर्नाड, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - नवी मुंबई
ठिकाण : ०३/ए-१, अलकनंदा, कै. सौ. हिर कर्नाड मार्ग, सेक्टर-१९ए नेरुळ, नवी मुंबई - ४००७०६.
फोन : ९८१९३३९९४४ /९८६७६३३९९

समन्वयक

श्री. प्रमोद रामकृष्ण कर्नाड

अध्यक्ष

डॉ. अशोक पाटील

सचिव

श्री. राम विचारे

कोषाध्यक्ष

श्री. भाऊसाहेब शिंगाडे

सदस्य

श्री. माधव ठाकूर

सदस्य

डॉ. अजित मगदूम

सदस्य

प्रा. वृषाली मगदूम

महिला प्रतिनिधी

सौ. अमरजा चव्हाण

महिला प्रतिनिधी

सौ. कांचन शितोळे

महिला प्रतिनिधी

मा. ना. दिलीपराव वळसे-पाटील

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

Dr Ashok Patil

रायगड

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य

Amraja Chawan

रायगड

कार्य क्षेत्र : 

दिव्यांग

कांचन शितोळे

रायगड

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

कु. वृषाली मगदूम

रायगड

कार्य क्षेत्र : 

महिला

भाऊसाहेब शिंगाडे

रायगड

कार्य क्षेत्र : 

युवा

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा