अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. डॉ. अनिकेत द्वारकादास लोहिया, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - बीड
ठिकाण : ओमशांती कॉलनी, अंबाजोगाई, बीड
फोन : ९४२२२४२४८८ / ९४२२७४२६२८
ईमेल :  dr.narendrakale@gmail.com

कार्यसमिती

डॉ. अनिकेत लोहिया

अध्यक्ष

श्री. दगडू लोमटे

उपाध्यक्ष

डॉ. नरेंद्र काळे

सचिव

श्री. अभिजीत जोंधळे

कोषाध्यक्ष

अ‍ॅड. सौ. उषाताई दराडे

सदस्या

श्री. अमर हबीब

सदस्य

श्री. अतुल कुलकर्णी

सदस्य

सौ. प्रज्ञा खोसरे

सदस्या

सौ. सुष्टी सिद्धार्थ सोनावणे

सदस्या

निमंत्रित

प्रा. अखिला गौस

सौ. कावेरी दिपक नागरगोजे

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

डॉ अमोल लगड

बीड (अंबाजोगाई)

कार्य क्षेत्र : 

दिव्यांग

डॉ. प्रज्ञा खोसरे

बीड (अंबाजोगाई)

कार्य क्षेत्र : 

महिला

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

तेजस्विनी अधिकारी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा