अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

श्री हर्षवर्धन प्र. देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - अमरावती
ठिकाण : '१०' शुम निकेतन कॉलनी, राठी नगर, अमरावती ४४४ ६०३
फोन : ९४२२८३८८०५/९११२२१६०६१
ईमेल :  pbdeshmukh15@gmail.com

समन्वयक

श्री. हर्षवर्धन देशमुख

अध्यक्ष

डॉ. रमेश अंधारे

कार्याध्यक्षा

मा. डॉ. मनोज तायडे

सचिव

मा. श्री. प्रदीप देशमुख

कोषाध्यक्ष

डॉ. पद्माकर सोमवंशी

सदस्य

श्रीमती कांचनमाला पाटील

सदस्य

डॉ. स्मिता देशमुख

सदस्य

डॉ. वर्षा चिखले

सदस्या

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

डॉ.अनिल रोहणकर

अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा

कार्य क्षेत्र : 

दिव्यांग

डॉ. मंदा एम. नांदूरकर

अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा

कार्य क्षेत्र : 

महिला

सुशील गावंडे

अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा

कार्य क्षेत्र : 

युवा

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा