अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. श्री. अजित निंबाळकर, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - पुणे
ठिकाण : जय व्हिला, २७५, पल्लोड फार्म २, भारत पेट्रोलियम पंपाच्या पाठीमागे, बानेर रोड, पुणे ४११ ०४५
फोन : ०२०-२४३३२६७६
ईमेल :  aijnimbalkar@hotmail.com

समन्वयक

श्री. अजित निंबाळकर

अध्यक्ष

श्री. अंकुश काकडे

सचिव

श्री. शांतीलाल सुरतवाला

कोषाध्यक्ष

श्री. प्रल्हाद तापकीर

सदस्य

श्री. रवी चौधरी

सदस्य

श्री. सुरेश पाटील

सदस्य

श्रीमती राजलक्ष्मी भोसले

सदस्या

श्रीमती अनिता पवार

सदस्या

श्रीमती रोहिणी वळसे पाटील

सदस्या

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा