अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

श्री. कांतरावजी देशमुख , अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - परभणी
ठिकाण : ९-राखण योगक्षेम कॉलनी, विसावा कॉर्नर, जिंतूर रोड, परभणी - ४३१ ४०१
फोन : 9422851511 / 9912740999
ईमेल :  vijaykanhekar@gmail.com

कार्यसमिती

श्री. कांतरावजी देशमुख

अध्यक्ष

श्रीमती भावनाताई नखाते

उपाध्यक्ष

श्री. विजय कान्हेकर

सचिव

श्री. विलास पानखेडे

कोषाध्यक्ष

श्री. किरण सोनटक्के

सदस्य

श्री. बाळासाहेब फुलारी

सदस्य

श्रीमती संगीता अवचार

सदस्या

श्री. अनिल जैन

सदस्य

निमंत्रित

प्रा. बाळासाहेब जाधव

श्री. सुरेश कदम

मार्गदर्शक

खा. डॉ. फौजिया खान

श्री. इंद्रजीत भालेराव

श्री. आसाराम लोमटे

मा. सोपानराव अवचार

कार्य क्षेत्र समन्वयक [जिल्हा]

श्री. मधुकर नायक

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

विलास वाकडीकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

श्री. सुमंत वैद्य

कार्य क्षेत्र : 

युवा

श्री. विठ्ठल भुसारे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

श्री. नितीन लोहोट

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

श्री. त्र्यंबक वडसकर

कार्य क्षेत्र : 

सांस्कृतिक

श्री. विनोद डावरे

कार्य क्षेत्र : 

सांस्कृतिक

श्री. रवि पाठक

कार्य क्षेत्र : 

सांस्कृतिक

श्री. संजय मुंढे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

श्री. मंगल पांडे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

तेजस्विनी अधिकारी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा