अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. श्री. बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पां. पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - कराड
ठिकाण : विरंगुळा, प्लॉट नं. १३ व १४, शिवाजी को. ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्या, कराड, जिल्हा सातारा - ४१५ ११०
फोन : ०२१६४ - २२१०६०
ईमेल :  andbalasathebpatil@gmail.com

समन्वयक

मा. बाळासाहेब पां. पाटील

अध्यक्ष

श्री. कल्लाप्पाण्णा आवाडे

सदस्य

श्री. प्रतापराव भोसले

सदस्य

सौ. प्रभा कुलकर्णी

सदस्या

डॉ. प्रतापराव बाजीराव पाटील

सदस्य

श्री. एम. आर. कोल्हटकर

सदस्य

श्री. विद्याधर गोखले

सदस्य

श्री. राजेश विलासराव पाटील (वाठारकर)

सदस्य

श्री. नंदकुमार बटाणे

सदस्य

सौ. निर्मला विश्वास घोरपडे

सदस्या

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा