अध्यक्ष जिल्हा केंद्र

मा. श्री. यशवंतराव गडाख-पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा केंद्र - अहमदनगर
ठिकाण : विरंगुळा, यशवंत कॉलनी, जिल्हा - अहमदनगर ४१६ ००३
फोन : ०२४१-२३२३३३३
ईमेल :  rahulrajale0809@gmail.com

समन्वयक

श्री. यशवंतराव कंकरराव गडाख-पाटील

अध्यक्ष

श्री. चंद्रशेखर मारुतराव घुले-पाटील

कार्याध्यक्ष

श्री. भाऊसाहेब सावंत

सचिव

श्री. ओमप्रकाश तथा काका कोयटे

कोषाध्यक्ष

श्री. प्रशांत यशवंतराव गडाख-पाटील

सदस्या

सौ. दुर्गाताई तांबे

सदस्य

सो. उषाताई तनपुरे

सदस्य

श्री. संजीव तनपुरे

सदस्य

श्री. राजीव तनपुरे

सदस्या

सौ. उत्कर्षा रूपवते

सदस्या

कार्य क्षेत्र समन्वयक [मध्यवर्ती कार्यालय]

योगेश कुदळे

कार्य क्षेत्र : 

शिक्षण

दीपिका शेरखाने- व्हटकर

कार्य क्षेत्र : 

आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक

मृण्मयी कोळपे - गडकरी

कार्य क्षेत्र : 

महिला

संतोष बाबुराव मेकाळे

कार्य क्षेत्र : 

युवा