क्रमांक नाव किंमत
यशवंतराव चव्हाण आत्मचरित्र कृष्णाकांठ / यशवंतराव चव्हाण (Soft Copy) १९०
यशवंतराव चव्हाण आत्मचरित्र कृष्णाकांठ (Hard Copy) ३००
Krishnakath / Yaswantrao Chavan ३९५
यशवंत चितंनिका २५
यशवंतराव चव्हाण यांचे मौलिक विचार / महानोर ना. धो. १०
सह्याद्रीचे वारे / यशवंतराव चव्हाण २२५
यशवंतराव चव्हाण यांची विधीमंडळातील निवडक भाषणे खंड १ २५०
Selected Speeches in the State Legislature / Khobrekar, V. G ३००
यशवंतराव चव्हाण जीवनप्रवाह फोटो अल्बम / प्रधान राम ६५०
१० Y. B. Chavan A. Pictoral Biography / Pradjan R. D ८५०
११ भूमिका यशवंतराव चव्हाण ३००
१२ यशवंतराव चव्हाण की आत्मकथा कृष्णातीरे ३००
१३ आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार : यशवंतराव चव्हाण / कदम के. जी २५०
१४ ऋणानुबंध – यशवंतराव चव्हाण ३००
१५ न्यायाच्या प्रतीक्षेत / अँड. आग्रे सतोष २००
१६ सरंक्षण सिद्धता / देशपांडे अ. पा. १००
१७ सह्याद्रीचा सुपुत्र / डॉ. जोशी न. म. (मराठी ) २५
१८ सह्याद्रीका सुपुत्र / डॉ. जोशी न. म. (हिंदी ) २५
१९ Son of Sahyadri / Dr. N. M. Joshi २५
२० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व दलित चळवळ एक मागोवा / चव्हाण रा. ना. ३५०
२१ राजर्षी शाहू महाराज यांची सामाजिक विचारधारा व कार्य २२५
२२ ग्रामिण महाराष्ट्राची शिक्षण परंपरा कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि शिक्षणानंद बापूजी साळुंखे / चव्हाण रा. ना. ३२०
२३ अक्षरवेध २५०
२४ जाणता राजा यशवंतराव चव्हाण / जाधव मयूर २००
२५ Yaswantrao Chavan in Reffects On India Society and Polities/ Lele, Jayant ७५०
२६ कथारुप यशवंतराव / लोखंडे, नवनाथ ३५०
२७ प्रबोधनाची क्षितिजे समाज प्रबोधन व परिवर्तन – ऐतिहासिक चिंतन २२५
२८ सकलजन संवाद / रा. ना. चव्हाण ३५०
२९ शेतिनिष्ठ यशवंतराव / डॉ. ठोंबरे शिवाजीराव २००
३० यशवंतराव चव्हाण सुसंस्कृत नेतृत्वाचे घराणे १५०
३१ महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे संस्थापित ब्राह्मसमाज, वाई एक ऐतिहासिक दुष्टीक्षेप / रा. कृ. बाबर २००
३२ रा. ना. चव्हाण याचे विश्व विचार / गुंदेकर, श्रीराम ३५०
३३ संत-सुधारक व त्यांचे धर्मविचार एक अभ्यास / चव्हाण, रा. ना. ३५०
३४ लोकराजा शाहू छत्रपती / डॉ. जाधव, रमेश ४००
३५ माझ्या विद्यार्थी मित्रानों.. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांची दीक्षान्त समारंभातील माझ्या ३९५
३६ यशवंतराव चव्हाण / पाटोळे भावना २२५
३७ श्री. शरद पवार यांचे आत्मचरित्र "लोक माझे सांगाती" ३८०
३८ शिवचरित्र प्रदीप / आपटे, द. वि. २५०
३९ दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधने खंड १ ते ४ मूळ संपादक- खरे, ग.ह./ देशपांडे, ब्रह्मानंद ७५०
४० यशवंतराव चव्हाण यांचे समाजकारण / चव्हाण रा. ना. १६०
४१ Y.B. Chavan : Life & Times / Talwalkar Govind १२५०
४२ महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि जलसंपत्तीचे नियोजन परिसंवाद / शिंदे अण्णासाहेब २००
४३ यशवंतराव चव्हाण व्यक्तित्व व कर्तृत्व / तळवलकर गोविंद ५००
४४ The Bountiful Banyan  Abigraphy of Karmaveer Bhaurao Patil / Patil, P. G २००
४५ महेश एलकुंचवार परिसंवाद आणि मुलाखत / यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान १५०
४६ संशोधकाचा मित्र / खरे, गणेश हरी १५०
४७ यशवतराव चव्हाण : समग्र साहित्य सूची / पाटील, वि. वि. १५०
४८ जोशी काका / मा. देशपांडे (बापू) २००
४९ दूरदर्शी शिक्षणयोगी / जे. पी. नाईक २००
५० यशवंत स्मृतिसुगंध / जोशी रामभाऊ २००
५१ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्र जोशी / रा. ना. चव्हाण २५०
५२ अस्मिता महाराष्ट्राची यशवंतराव चव्हाण / ठोके, रा. ना. २००
५३ शब्दाचे सामर्थ्य-यशवंतराव चव्हाण यांचे लेख, साहित्य व भाषणे / प्रधान राम ३७५
५४ यशवंतराव चव्हाण विविधांगी व्यक्तीमत्त्व / वि. वि. पाटील १००
५५ कृष्णाकाठ या आत्मचरित्र पुस्तकाच्या (ऑडिओ सीडी ) १००
५६ न्यायलीन व्यवहार आणि मराठी भाषा ४००
५७ Handbook For Senior Citizen / Yashwantrao Chavan Pratishthan ३५
५८ Debacle to Resurgence Y. B. Chavan Defence Minster (1962/66) / Pradhan, R. D. ६९५
५९ Winds of The Sahyadri Select Speeches of Yashwantrao Chavan / Yashwantrao Chavan Pratishthan ३७५
६० नवभारत : परिवर्तनाची दिशा कार्ले शिबिर परिसंवाद / पाटील. वि. वि. ७५
६१ महाराष्ट्रातील चार दशकातील वाटचाल  
६२ यशवंतराव एक इतिहास / जोशी रामभाऊ ६४०
६३ थोरले साहेब / पाथ्रीकर, विजय ३५०
६४ Footprints of Culture / Bhosele, D. T. २५०
६५ Selected Speches in the State Legislature Khobrekar, V. G. ३००
६६ Parliamentary Privileges Judiciary and the Press १३०